Currículum

TÍTOLS UNIVERSITARIS

Per la Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona. Juny 1987

“Avaluació del bilingüisme: Test de Comprensió Escrita del Català i el Castellà”. 1999.

“Estimulació Multisensorial en un espai snoezelen en persones adultes amb greu discapacitat intel·lectual”. 2009.

Qualificació: Excel·lent Cum Laude.

FORMACIÓ I TITULACIONS COMPLEMENTÀRIES

 • Certificat de Formació per la Universitat de Bradford i Alzheimer Catalunya com a usuari de Nivell Avançat en el Mètode DCM (Dementia Care Mapping). Febrer 2014
 • Curs sobre Auditories Internes. Organitzat per ONG con Calidad. Febrer 2014.
 • La Gestió de la Qualitat aplicada als Serveis Socials (Nivell Avançat). Curs organitzat per Dincat. Gener-Abril 2013
 • Certificat de Formació per la Universitat de Bradford i Alzheimer Catalunya com a usuari de Nivell Bàsic del Mètode DCM (Dementia Care Mapping). Març 2012
 • Titulació de Posgrau “Jo dirigeixo Serveis Socials”. Posgrau d’Habilitats Directives. Departament de Benestar social i Familia i EUNCET (Escola Universitària de Terrassa). Curs 2010-2011
 • Basis Module of Snoezelen of the International Snoezelen Association (ISNA). Juliol 2010
 • Reconeixement com a Professora Emeritus pel Centre Associat de la UNED a Tortosa. Any 2006
 • Curs de Postgrau en MEDIACIÓ COMUNITÀRIA. 220 hores. Escola Universitària de Treball Social. Universitat de Barcelona. Any 2001/02
 • Curs d’HABILITACIÓ COM A MEDIADORA FAMILIAR per al CENTRE DE MEDIACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 2002
 • Suficiència Investigadora. Setembre 1999
 • Programa de Doctorat “Cognició i Llenguatge: Processos i Diferències”. 32 crèdits. Departament de Psicologia , Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, Universitat Rovira i Virgili.
 • Curs de Posgrau per a l’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, Universitat de Barcelona. Any 1988-89
 • Curs de Posgrau sobre Teràpia de Conducta a l’Institut Superior d’Estudis Psicològics de Barcelona. Curs reconegut per la Universitat Pontificia de Comillas. 1988-89

EXPERIÈNCIA DOCENT

DOCÈNCIA A NIVELL UNIVERSITARI

“Pautes d’Acompanyament en la persona amb Demència”. 2018.

Organitzat per la SANTA CASA. LISBOA (Portugal). Maig 2017.

Màster d’Atenció Primerenca. Universitat de Santa Paula. San Jose. Costa Rica. 2012-2015. Edicions en Especialització per a Nens i per a Adults.

Impartint docència al Campus Terres de l’Ebre en l’ensenyament de Grau de Mestres especialitat d’Educació Infantil. Curs 2009-2010- 2010-2011, 2011-2012 impartint l’assignatura:

 • Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat.
 • Desenvolupament Psicomotor

Impartint docència al Campus Terres de l’Ebre en l’ensenyament de Mestres especialitat d’Educació Infantil. Des del curs 2007-2008 i  2008-2009.

Assignatures:

 • Psicologia Evolutiva
 • Desenvolupament Fisiològic del Nen
 • Bases Psicològiques de l’Educació Especial
 • Psicologia de l’Educació

Universitat Autònoma Barcelona.  2012

Cursos 2010-2011 i 2011-2012. Edició de Girona i de Barcelona

Cursos 1997-98, 1998-99, 1.999-2.000, 2000-2001

Assignatures:

 • Psicologia de l’Emoció (1997-98)
 • Psicologia de la Motivació (1997-98)
 • Introducció a la Psicologia del Pensament (1998-99, 1.999-2.000, 2000-2001)
 • Raonament i Solució de Problemes (1998-99, 1.999-2.000, 2000-2001)
 • Processos Psicològics Bàsics. (1.999-2.000, 2000-2001).
 • Practicum Pedagogia. (2000-2001)

Centre Associat de Tortosa, impartint les següents assignatures:

 • Psicologia Matemàtica I (1991 – 2005 ); (10 cursos acadèmics)
 • Psicologia Matemàtica II (1991 – 2005); (10 cursos acadèmics)
 • Psicometria (1991 – 2005); (10 cursos acadèmics)
 • Psicologia Experimental (1991-1999); (8 cursos acadèmics).

DOCÈNCIA DIRIGIDA A ALTRES NIVELLS PROFESSIONALS

Capacitació de diversos professionals a Espanya, Portugal i Costa Rica en els tres mòduls de Capacitacio Internacional Snoezelen. 2005-actualtiat

Máster de Atención Temprana. Universidad de Santa Paula. San José, Costa Rica. 2012-2016

 • Cooperativa Gure Sustraiak. Ollo (Navarra). Diverses edicions 2012 a 2019.
 • Federació ALLEM . LLEIDA.
 • LANTEGI BATUAK. BILBO.
 • FEDERACIÓ CATALANA ENTITATS ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. BARCELONA.
 • SANITAS MAYORES . CENTRES ARREU DE L’ESTAT ESPANYOL.
 • DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA. BILBO
 • MÀLAGA, Diferents edicions des del 2014 fins a l’actualitat.
 • Diferents entitats a l’estat espanyol d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, centres d’atenció a persones grans amb demències i Alzheimer, centres atenció primerenca, etc.

Curs sobre Estimulació Multisensorial i Espais Snoezelen. Lisboa. Setembre 2012.

Formació dirigida al personal d’atenció directa de l’empresa, sobre temàtica en problemas conductuales i d’atenció a les persones amb discapacitat psíquica. (2003-fins l’actualitat).

Curs Estimulació Multisensorial i snoezelen.  Gijón (Astúries). 2012

Curs escola d’educació especial Nostra Senyora de la concepció. Estimulació Multisensorial i Snoezelen. 2012

Ordre Germanes Hospitalàries. Novembre 2011. Estimulació Multisensorial i Snoezelen

20 hores, Febrer 2010, Estimulació Multisensorial i snoezelen”

Reconegut per: Departament d’Educació i Departament d’Acció social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i per l’Asociación Española para el Estudio Científico del Retraso Mental. Ediciones año 2007 y año 2008

“Estimulación Multisensorial y espais Snoezelen. “ . Pamplona, Juny 2009.

“Estimulació Multisensorial i espais snoezelen”. Tarragona, Abril 2009.

“Assistència Psicosocial al Disminuït” , contractat des d’IDFO (Instituto para el Desarrollo de la Formación y la Ocupación). Febrer-Març, 2001.

“Ressolució de conflictes” i va ser contractat  per l’empresa IDFO. Març 2001.

PROJECTES INNOVACIÓ DOCENT

 • Coordinadora principal del projecte de la Fundació La Caixa “El Mundo de las Emociones.” Programa de Mindfulness i Estimulació Multisensorial tipus Snoezelen a través de Realitat Virtual, per al el suporta psicosocial a persones en cures pal·liatives o final de Vida. 2018-2019
 • Projecte “Experiència pilot d’Innovació Docent, títol de mestre d’educació infantil (GDII), presentat a la convocatòria de Projectes d’Innovació Docent 2008/2009 de ICE-URV, amb una durada d’un any

BEQUES I AJUTS

 • Beca de col·laboració del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, sota la direcció del Doctor Antonio Andrés Pueyo. Curs 1986-87
 • Estudi sobre La Inserció Laboral de Joves Infractors a les Comarques Meridionals de Tarragona. Becat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya. 1993

PUBLICACIONS

 • Martins, A., Rodríguez, M. J. C., & Medeiros, M. T. P. de. (2017). Intervención Snoezelen en personas mayores institucionalizadas: bienestar y utilidad instántanea y recordada. Revista Kairós Gerontologia, 20(1), pp. 109-131. ISSNe 2176-901X. São Paulo (SP), Brasil: FACHS/NEPE/PEPGG/PUC-SP.
 • Cid Rodriguez, Maria Jose (2014). Estimulació Multisensorial i Intervenció Snoezelen”. Revista CEESC (Col·legi Educadores i Educadors socials de Catalunya), num. 70, Desembre 2014. Pp.8-9.
 • Cid Rodríguez, Maria José (2012). La Estimulación Multisensorial en un espacio snoezelen. Guia práctica para iniciar una intervención en un espacio snoezelen o Sala de Estimulación y Relajación Multisensorial. Editorial Académica española. ISBN: 978-3-8484-5297-2
 • Cid Rodriguez, M.J. (2010). Estimulación Multisensorial en un espcio snoezelen,. Concepto y Campos de aplicación. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Vol 41 (4), pàgs. 22-32
 • Cid, MJ, (2010), The effect of Snoezelen and quality of life in adults with PIMD . JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES 23 (5): 497-497 SEP 2010 Any: 2010 Meeting Abstract Idioma: English
 • Cid, M.J., Cervellera, M. (2010). The practical experience in the MSE room: different approaches for different goals. Llibre actes 8th International Snoezelen Association Congress. Birmingham, Alabama (USA).
 • Cid, M.J. (2010), “Estimulación Multisensorial en un espacio snoezelen en personas adultas con grave discapacidad intelectual”. Llibre d’actes del Primer Congres Estatal sobre alteracions de la Conducta. Sant Fruitós de Bages, maig 2010.
 • Cid, M.J. (2008), Ficha de valoración de las sesiones en el aula multisensorial y programa informático para el anàlisis de datos. En “Cada persona un compromiso. IV Encuentro Buenas Prácticas Feaps”, Pàg.169-176.
 • Lázaro A., Cid, M.J., Berruezo, PP. (2007) “Registro y valoración de datos en aulas Multisensoriales: propuesta a partir de las experiencias desarrolladas en el Colegio “Gloria Fuertes” de Andorra (Teruel) y en APASA de Amposta (Tarragona). Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. ISSN:1577-0788. Número 27. Vol 7 (3). Páginas 69-92.
 • Cid Rodríguez, MªJosé. “La mediació famílies – centres en persones amb discapacitat intel·lectual”. (2003). Congrès Coordinadora Profunds de Catalunya. Reus.
 • Cid M.J.; Eixarch, I.; Forné, P.; Palau, N.; Princep, M.A.; (1994). “Anàlisi i Valoració sobre la inserció laboral de joves infractors de les comarques meridionals de Tarragona. Disseny de noves propostes”. Departament de Justícia. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona.

EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS

 • Directora Residència Ibera i Centre d’Atenció Especialitzada “L’Àngel”. APASA. Amposta. Juny 2010 fins a l’actualitat
 • Responsable qualitat APASA
 • Treball com a psicòloga-coordinadora a la Residència Íbera. APASA. Amposta. Des del 2003-2010
 • Psicòloga al Centre d’Intervenció Primerenca del Baix Ebre i Montsià (CIPBEM) i Gabinet Reeduca. Cooperativa Verge de la Cinta. Tortosa, 1999-2.000
 • Treball com a psicòloga al Centre de Ciències de la Informació. Any 1998
 • Treball com a psicòloga- col·laboradora al gabinet “Redorta i Associats”. Febrer 1995 - Juny 1.998
 • Treball com a educadora en substitucions a la Llar d’Infants Ponent de Tortosa. anys 1996-97
 • Gabinet particular d’atenció psicològica. Des de 1988 -1998
 • Treball com a educadora especialitzada al Centre Coll de l’Alba de Tortosa. Centre del Departament de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya. 1992-1994
 • Elaboració d’informes d’Orientació Vocacional i Professional a l’Institut d’Ensenyament Secundari de La Sènia. 1991-1993
 • Treball com a educadora especialitzada, responsable de l’àrea de Seguiment i Formació, al Centre “Mas d’en Lluch” de Cornudella del Montsant. Centre depenent del departament de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya. 1989-1990
 • Formadora en un curs de Treballadores Familiars. Consell Comarcal Baix Ebre. 1.990
 • Participació en un estudi d’avaluació del rendiment dels alumnes d’EGB en comprensió lectora aplicant proves psicopedagògiques. Treball realitzat per al Centre d’Investigació, Documentació i Avaluació (C.I.D.E.), del Ministeri d’Educació i Ciència. 1991
 • Treball com a educadora en una escola bressol per a nens de 0 a 4 anys. 1988
 • Pràctiques al Centre “l’Angel” per a disminuïts psíquics. Amposta. 1988
 • Pràctiques a l’Institut Pere Mata de Reus. Any 1984-85

ESTUDIS COMPLEMENTARIS

 • Etologia i conducta humana en la intervenció snoezelen. Professor Laurent Knodt. Juliol 2016. 16 hores
 • Apropament Snoezelen basat en l’etologia. Professor Laurent Knodt. Duració 28 hores. Juliol 2015
 • Comunicació Efectiva en Persones amb Discapacitat Intel·lectual o del desenvolupament. Setembre 2014. Amposta. 8 hores duració
 • Programa formatiu per a la Gestió de la Qualitat. Nivell Avançat. Organitzat per Dincat (Feaps). Curs 55 hores. Barcelona 2012-2013
 • Curs On Line sobre “Implantació i Manteniment de sistemes de gestió de la qualitat basats en la Norma ONG con Calidad, Versió IV (C.2)”. Organitzat per ICONG. 2013
 • Curs de Riscos Psicosocials al Treball. Fundació Tripartita per a la Formació al treball. Febrer 2012
 • “Taller Formació Pla de Treball. Taller Tecnològic”, codi d’activitat núm. PROFID69 . Organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. Tortosa, juliol 2009
 • Sessió de Treball sobre: “e-Tutoria. La tutoria acadèmica a través de les TIC”. En el marc del procés d¡adaptació EES (Espai Europeu d’Educació Superior). Organitzat pel Servei de Recursos Educatius de la Universitat Rovira i Virgili. Tortosa, juny 2008
 • Curs de Formació sobre “Tècniques de gestió i resolució de conflictes”. Reconegut per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i per la Federació d’Ensenyament d’USOC. Amposta. 2008
 • Curs sobre “Estimulació Tàctil i Propioceptiva”. Organitzat i reconegut per APASA. Amposta 2008
 • Curs “ Innovació metodològica. Connectar amb un mateix a través dels contes i trobar eines i mètode per explicar contes a través dels llibres”, codi activitat núm. GID10. Torosa, novembre 07. ICE URV
 • Curs “Taller Moodle. Nivell II”. Codi d’activitat PROFID 37. Programa Formació pel Personal Docent i Investigador de la Universitat Rovira i Virgili. Tortosa. 21 Novembre 2007
 • Formadora en el curs “La integració sensorial i la seva aplicació en aules Multisensorials”. Reconegut per: Departament d’Educació i Departament d’Acció social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i per l’Asociación Española para el Estudio Científico del Retraso Mental. Octubre-novembre 2007.
 • Participació en la Jornada sobre el Projecte de Recerca Adaptació i Validació de l’Escala d’Intensitat de Suports EIS. Organitzada per APPS i la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Octubre 2007
 • Curs sobre la utilització de la Sala Multisensorial com a espai estimulador en persones amb discapacitat intel·lectual. 2005
 • La gestió de la càrrega psíquica en el treball amb persones amb discapacitat psíquica. Programa de Formació per al personal del Sistema Català de Serveis Socials. Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2005
 • Formació Taller “Cuidar...cuidant-nos”. Nexe Fundació. Amposta. 2005
 • Curs “Formació de Formadors”. Organitzat per APPS- Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental. Barcelona 2004
 • Curs de Formació de Formadors: Vers un nou model d’atenció diürna. APPS. Barcelona. 2004
 • Curs sobre tècniques d’estimulació basal. Residència ïbera. 2004
 • Curs d’habilitació com a mediador per al Centre de Mediació Familiar de Catalunya. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 2002
 • Curs sobre “El Tractament Cognitivo-Conductual dels trastorns d’Ansietat” impartit pel Dr. Paul Salkovskis. Institut Superior d’Estudis Psicològics. Barcelona, 1995
 • Curs sobre “La intervenció del professional de la psicologia als tribunals i jutjats”. Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Tarragona, 1995
 • Curs d’Iniciació a la Funció Tutorial, U.N.E.D.,1992
 • Curs sobre la Tècnica de Joc en Psicoteràpia Infantil. Col.legi Oficial de Psicòlegs. Barcelona,1991
 • Curs sobre “Anàlisi Fonètica i Intervenció en la parla infantil”. Col.legi Oficial de Psicòlegs. Barcelona,1991
 • Curs sobre “Eneuresi: Etiologia i Tractament”. Col.legi Oficial de Psicòlegs. Tarragona, 1990
 • Curs de Tècniques Projectives Gràfiques. Associació de Psicòlegs de Tarragona. 1985

CONGRESSOS I SEMINARIS

 • Care & rehabilitation forum 2019. Aràbia Saudí. Abril 2019. Conferència: Snoezelen y Alteracions de Conducta
 • XV congrès internacional snoezelen. Buenos aires, octubre 2018. Presentació de dues conferències: “Snozelen i Acompanyament”, i “Snozelen i Conducta”.
 • V Congrès de la República Txeca sobre Estimulació Multisensorial i Snoezelen. Ostrava (República Txeca) , Presentació Comunicació, “Cultura Snoezelen a Apasa”. 20 y 21 abril 2017
 • XIII Congrés Internacional Snoezelen. Creta (Grècia), Novembre 2016. Presentació Comunicació, “Cultura Snoezelen a Apasa”.
 • V Jornades Estimulació Multisensorial i Snoezelen. Organitzades ISNA España. Barcelona, novembre 2016
 • II Jornada Avaluació Neuropsicològica. Universidad Europea. Madrid, 29 –XI-2015. Conferencia “La evaluación sensoriomotora en la infància”.
 • XIª Jornada Tècnica Coordinadora de Profunds de Catalunya. “L’envelliment en les persones amb discapacitat intel·lectual”. Mataró, 18-11-2015.
 • III Congrès Estatal sobre Alteracions de Conducta. Redisseny dels suports a les persones. Presentació de Póster: “Intervenció Snoezelen 24 hores”. Mataró, 12-13 novembre 2015.
 • 1ª Jornada Terapias Multisensoriales y Snoezelen. Conferència Inaugural. Cascais. Portugal. Desembre 2014
 • XII Conference World in Multisensory Stimulation & Sonozelen. Presetnació conferència i video. Finlàndia.Octubre 2014
 • IV Jornadas Estatales de Estimulación Multisensorial i Snoezelen. Conferència inaugural. Reus. Novembre 2014
 • I Congres d’Estimulació Multisensorial: infància, discapacitat i demències. Presentació Conferencia “Estimulación Multisensorial y Espacios Snoezelen”. Universidad de Deusto. Bilbao, Mayo 2012
 • II Congres d’Estimulació Multisensorial: infància, discapacitat i demències. Presentació Conferencia “Nuevo enfoque en la evaluación y planificación de casos.” . Universidad de Deusto. Bilbao, Marzo 2014
 • Seminari Formació “I Jornada chilena sobre Estimulación Multisensorial”. San Francisco de Mostázal. Xile. Octubre 2012
 • IX Seminario sobre Discapacidad Intelectual y Salud Mental. Presentació Conferencia “Estimulación Multisensorial y Espacios Snoezelen”. Mérida. Novembre 2012.
 • III Jornades Internacionals Snoezelen. Organitzades per APASA. Novembre 2011. Membre Comité científic i Organitzador
 • IX Internacional Snoezelen Symposium (ISNA). Presentació de conferència “Estimulació Multisensorial a l’espai Snoezelen: diferents objectius per a diferents perfils”. Paris, Octubre 2011.
 • 9es Jornades de la Coordinadora de Profunds. Cerdanyola del vallés, Octubre 2011
 • Presentació ponència a l’ European Conference IASSID (International Asociation Scientific Study Intellectual Disabillities). Roma, octubre 2010
 • Presentació Ponència a les Primeres Jornades Internacionals sobre Discapacitat Intel·lectual. “El concepte snoezelen. Diferents Camps d’aplicació”. Sant Gregori (Girona). 8 octubre 2010.
 • 8th International Snoezelen. Presentació Workshop al Association Congress. “Birmingham, Alabama (USA). Octubre 2010. The practical experience in the MSE room: different approaches for different goals
 • Presentació comunicació “Estimulación Multisensorial en un espacio snoezelen en personas adultas con grave discapacidad intelectual”, al Primer Congrés Estatal sobre trastorns de conducta: una perspectiva integral de coneixement i aprenentatge”. Sant Fruitós de Bages, mayo 2010
 • Trobada Associació Valenciana de Neuropsicologia.Alacant, 2010. Presentació conferència “Estimulació Miltisensorial i Snoezelen.”
 • 7th International Snoezelen Symposium. 18-20 Novembre 2010 Village of Sölund. Dinamarca. Presentació del workshop: “The effect of Snoezelen sessions on the quality of life in adults with profound mental disabilities”.
 • 8es Jornades dedicades a l’atenció de les Persones amb Greu Discapacitat Intel·lectual. Organitzades per la Coordinadora de Profunds de Catalunya. Presentació de Conferència en aquestes jornades, títol: ”L’Estimulació Multisensorial en la Greu Discapacitat Intel·lectual”. . Castelldefels, Octubre 2009
 • Comunicació en el IV Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia. Tortosa, abril 2009.
 • Ponent al IV encuentro Buenas Pràcticas Feaps, “Cada persona un compromiso”. Ponència: “Ficha de valoración de las sesiones en el aula multisensorial y programa informático de anàlisis de datos. Las Palmas de Gran Canaria, novembre 2008.
 • 6th International Snoezelen Symposium. Neuwieud. 20-22 octubre 2008. Alemanya
 • Participació com a ponent les II Jornades de Necessitats Específiques de les persones afectades de paràlisi cerebral. Tarragona, novembre 2008
 • PRIMERAS JORNADAS CANARIAS DE ESTIMULACIÓN BASAL Y MULTISENSORIAL. Santa Cruz Tenerife (maig 2007). Maria José Cid realitza la ponència: “Evaluación y valoración de las sesiones en la sala de estimulación multisensorial. Hojas de registro y programa informático de valoración de datos”
 • 1ªTROBADA CATALANA BONES PRÀCTIQUES. APPS- BARCELONA. Es realitza una ponència per part de la fisioterapeuta i la psicòloga Residència. 14 desembre 2006.
 • III ENCUENTRO BUENAS PRÀCTICAS FEAPS. “Compartiendo Modelo”. FEAPS- BILBAO. 23—24 novembre 2006
 • “ESTIMULACIÓN BASAL Y MULTISENSORIAL. Foro ISTERRIA- PAMPLONA. Es realitza una ponència per part de la psicòloga Residència. 27-28 OCTUBRE 2006
 • PRIMERES JORNADES ESTATALS D’ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL. . Amposta octubre 2006. Membre del Comité Organitzador i ponent.
 • SEMINARI : ICAP- L’EINA I EL SEU POTENCIAL DIAGNÒSTIC I DE PLANIFICACIÓ. . ORGANITZAT PER APPS I COORDINADORA DE TALLERS. 25 octubre 2006
 • JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA SÍNDROME X FRÀGIL. ASSOCIACIÓ CATALANA SÓNDROME X FRÀGIL. TARRAGONA. 22 abril 2006
 • I JORNADA ESTIMULACIÓN BASAL Y MULTISENSORIAL. ASPRONA- VALLADOLID. Es realitza una ponència per part de la psicòloga Residència ïbera (Maria José Cid). 28 gener 2006
 • VI Jornades de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya. “Una mrada al futur”. Reus, 18 i 19 novembre 2005
 • Jornadas FEAPS “Buenas Pràcticas”. Valencia 2005
 • 6enes jornades d’habitatge APPS. L’acolliment residencial: una necessitat emergent i uns serveis en procés de canvi. Barcelona. 2005
 • Seminari Internacional DISCAPACITAT I AUTISME. Diputació de Castelló i Centre de Rehabilitació “El Cau”. Castelló de la Plana. 2004
 • V Jornades de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya. “La discapacitat psíquica: implicacions i perspectives”. Reus. 2003
 • I Jornadas de Debate Ambiental: “Participación Ciudadana y Políticas ambientales. Consorcio de los Valles. Echo (Huesca) 2003
 • II Jornades Catalanes sobre Psicosi i Autisme Infantil. Girona, 1987
 • Seminari de Neurociència. Tarragona,1987
 • Congrés sobre la Personalitat Creativa. Barcelona, 1987
 • III Congrés Pro-Disminuïts Psíquics de les comarques de Tarragona. Tarragona, 1987
 • I Congrés Estatal de Psicologia i Medicina. València, 1986
 • Cicle de conferències sobre “Manifestacions clíniques, neuropatologia i rehabilitació del nen i adult amb lesió cerebral.” Tarragona, 1985

SOCIETATS

 • Presidenta de l’Associació ISNA-España. Associació Snoezelen Espanya
 • Membre del Consell de Direcció de la International Snoezelen Association (ISNA)
 • Membre fundador del grup territorial de les Terres de l’Ebre de la ONG Educació Sense Fronteres
 • Sòcia de Metges sense Fronteres

Tens alguna pregunta?

×