A partir d’ara també realitzem els cursos de formació per a professionals on-line. Per a més informació truque al 635608066 o envieu un missatge a mariajosecidrodriguez1964@gmail.com

Cursos

El creixement professional i personal és imprescindible a nivell individual i alhora a nivell institucional.

TALLERS, WORKSHOPS, FORMACIONS A MEDIDA, XERRADES-CONFERÈNCIES, CONSULTORA, ASSESSORA

Maria José Cid

Tant els professionals que dediquen la seva tasca a atendre persones com les institucions que tenen també aquest objectiu, vetllen per l’excel·lència.

Ofereixo diferents accions des de fa més de 15 anys, i amb actualització i renovació continua, encaminades des de diferents vessants a acompanyar en aquest procés. A la nostra societat tots els que treballen per a persones, tenen molt clar la importància d’assolir un alt nivell de qualitat.

Aquestes propostes poden ser impartides des d’un format conferència (1 hora aproximadament) , una càpsula introductòria (7 hores), o un curs teòric-pràctic més profund . Ens adaptem a les necessitats de cadascú.

Es mostra evidència científica i experiències pràctiques sobre la importància dels entorns en els que viu la persona. La llum, els colors, els soroll, la distribució dels espais, etc. Poden ser generadors de benestar en la persona o al contrari, produir alteració de conducta i malestar.

DURACIÓN FORMACIÓN : 20 HORAS. La intervención en Salas Multisensoriales, o Salas Snoezelen, precisa de una formación a los profesionales, imprescindible para el uso adecuado del entorno. El aparataje de un Sala Multisensorial, por si sólo, no tiene ningún sentido. Es fundamental que los profesionales, de diferentes perfiles, que trabajen en este especial y mágico entorno, tengan el conocimiento adecuado para el correcto manejo del entorno, y sobre todo, para conseguir el máximo objetivo en la intervención, que no es otro que generar Bienestar a la persona. OBJETIVOS: • Ofrecer una perspectiva teórica como base del trabajo en los espacios Snoezelen: sensaciones, sistemas sensoriales. • Situar las posibles dificultades sensoriales de l@s alumn@s. • Conocer el concepto Snoezelen y la práctica de relación y aproximación que implica. • Valorar las capacidades sensoriales del alumn@. Establecer el perfil sensorial. • Aprender una “aproximación” diferente al alumn@ • Intervención snoezelen 24 horas: Recomendaciones y propuestas de intervención en el día a día de la institución educativa: “auditoria sensorial de los entornos”, propuestas de mejora, actividades de la vida diaria y bienestar emocional. • EL ACOMPAÑAMIENTO: El profesional y su rol en la generación de una vida plena a la persona. • ENTORNOS: el dia a dia de la persona. El entorno como generador de bienestar o fuente de malestar.. • Problemas de conducta: analizarlos desde la “mirada sensorial y de entornos adecuados”. • Conocer la importancia del lenguaje corporal en la intervención multisensorial. • Mostrar los elementos de un espacio Snoezelen y la metodología de intervención • Visionado de videos de intervención en sala snoezelen y en entornos diferentes y variados de la institución.

Ens plantegem què és una alteració conductual. Com la descrivim? En fem una anàlisi multifuncional per entendre-la. Obrim la mirada en l’anàlisi anant més enllà de les causes-efectes tradicionals i posant el focus també en el professional i en l’entorn. Es mostra gran evidència de canvis en moltes institucions incorporant aquest anàlisi.

En tota institució que atén a persones (discapacitat intel·lectual, demències i Alzheimer, malaltia mental, escola, etc.), ens trobem amb casos que com a equip ens és difícil de gestionar. Oferim una anàlisi d’aquests casos que són un gran repte professional. Oferim assessorament a l’equip per a analitzar i gestionar la millor resposta conductual per a la persona atesa i alhora per a l’equip que persegueix l’excel·lència en l’atenció

Institucions que atenen a persones (nens, adults amb necessitats especials, persones grans amb demències, etc, ) programen activitats per a oferir el dia a dia el millor possible a la persona. En aquesta formació s’analitza i es reflexiona sobre què i com oferim a les persones dels serveis passar el dia. En funció de què fem aquestes programacions? Com analitzem i reflexionem els resultats de cada activitat? Podem obrir la mirada cap a noves propostes?. Els resultats d’aquests tallers són molt interessant en el sentit que generes nova energia i propostes en els equips, fet que repercuteix en un dia a dia més viu i alegre ales institucions

Les institucions que atenen a persones han d‘oferir un seguit d’intervenció assistència diària (higiene, alimentació, salut,..) i alhora activitats que facin el dia a dia de la persona el més agradable i confortable possible. La rutina diària, el fer, fer i fer.. molts cops ens submergeix en l’atenció sense reflexió, sense amplitud de mirada i reaccionem sovint quan hi ha ja una saturació del professional o un malestar evident en la persona atesa. El curs ofereix un anàlisi positiu de les potencialitats de l’equip , la institució i la persona atesa i enforteix l’atenció quotidiana a partir de taller pràctic i reflexió teòrica

La característica bàsica de la persona amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) és la seva dificultat per a entendre i gestionar el món que l’envolta. En aquest curs s’explica el funcionament sensorial de la persona amb TEA. Analitzem casos pràctics i en fem la reflexió teòrica pertinent. Mostrem la importància de poder entendre a la persona, les seves emocions i la seva conducta. I, sobretot com els professionals i les institucions hem de formar-nos per entendre a la persona amb TEA i a partir d’aquesta comprensió oferir-li les eines adequades per a tenir una vida plena.

Diferents tallers i cursos per a entendre a la persona amb demència i/o Alzheimer i al professional que hi treballa. Dret i DEURE de la persona atesa i del professional.Algunes propostes formatives en aquest camp:

  • La persona amb demència i/o Alzheimer presenta sovint les “quatre as” (agitació, apatia, ansietat i agressivitat). Com les entenem, com ens hi enfrontem?. Tractament.
  • Les cinc claus per a una comunicació més fructífera
  • Les 7 regles per a construir una relació una relació satisfactòria amb la persona
  • Formes diverses de recuperar la connexió a través dels sentits
  • L’atenció diària: claus per a fer-la i viure-la amb qualitat i benestar

Els professionals que treballen en entitats i institucions que atenen a persones amb dificultats de conducta, deteriorament cognitiu i/o motriu, malaltia mental,etc. presenten sovint, amb el pas del temps presenten un desgast professional i alhora personal que acaba repercutint en el propi benestar i en l’atenció que s’ofereix a les persones ateses. En aquesta proposta formativa es realitzen dinàmiques pràctiques que potencien la reflexió d’equip i que comporten canvis importants i profunds en els professionals. Tothom i guanya al final del procés: el professional i la persona atesa

Els equips que han de gestionar emocions pròpies i de les persones ateses, gestionar situacions conflictives… com ho fan? Que fa que alguns se’n surtin i altres “explotin”?. Què genera estrès o distress? Capacitats per a dir “això si, o això no”, tenir clares les prioritats, clarificar els propis valors i els de la institució, ser capaços de ser honestos amb nosaltres mateixos o amb els altres… Aquest taller evidencia la importància de la bona gestió d’aquestes premisses i la seva bona resolució comporta uns resultats innovadors i impactants.

Taller dirigit a la gestió de les emocions dels professionals. Treball en equip. Creences, principis propis i institucionals. Dinàmiques positives i proactives o dinàmiques negatives i reactives?. Formació que genera canvis profunds en cada treballador en particular i especialment en les dinàmiques de relacions en els equips. Reflexions i evidència teòrica impactant al respecte!

Formació teòrica pràctica i partir de principis institucionals i organitzacionals que han de repercutir en el benestar individual de treballadors i de la persona atesa. Com organitzem la institució? Partim d’uns principis i valors clars i coherents? Seguim la moda del moment? Dinàmiques entre diferents agents de la institució ( diferents nivells de l’organització) disposats a analitzar la situació present i amb ganes d’implementar millores des de la flexibilitat i l’acceptació

I més que en podem pensar en funció de la vostra realitat...

×