A partir d’ara també realitzem els cursos de formació per a professionals on-line. Per a més informació truque al 635608066 o envieu un missatge a mariajosecidrodriguez1964@gmail.com

CAPACITACIÓ INTERNACIONAL TERAPEUTA SNOEZELEN

Formació emmarcada dintre del reconeixement i homologació de Capacitació Internacional en Estimulació Multisensorial i Snoezelen. ISNA (International Snoezelen Association, www.isna-mse.org)

Un cop finalitzats els 3 mòduls de formació s’obté una titulació internacional amb el reconeixement d’ISNA

La formació consta de 3 mòduls. Cada mòdul consta de 20h presencials + 5h de treball individual. El total de la formació són 75h.

La formació globalment té un 50% de contingut teòric i un 50% de contingut pràctic.

Es recomana fer els 3 mòduls separats per un període de temps, per tal de poden implementar els coneixements i pràctiques d’intervenció apresos en cada mòdul abans de fer el següent

MÒDUL 1: “SNUFFELEN” (EL SENTIR)

25 HORES: 20 HORES PRESENCIALS + 5 HORES TREBALL PRÀCTIC

Objectius

 • Oferir una perspectiva teòrica com a base del treball en els espais Snoezelen: sensacions, sistemes sensorials.
 • Situar els problemes d’integració sensorial en les persones amb discapacitat intel·lectual, demència i/o Alzheimer, i altres col·lectius de persones.
 • Diferents aproximacions en la intervenció multisensorial en persones amb discapacitat intel·lectual, i altres amb alteracions sensorial que impliquen també dificultats emocionals i/o conductuals
  • Tallers d’estimulació multisensorial
  • Activitats aquàtiques
  • Activitats a l’entorn que ens envolta
  • Espai snoezelen
 • Conèixer el concepte Snoezelen i la pràctica de relació i aproximació que implica.
 • Aprendre una “aproximació” diferent a la persona: Intervenció snoezelen 24 hores
 • Valorar les capacitats sensorials de la persona
 • Establir el perfil sensorial de la persona
 • Mostrar els elements d’un espai Snoezelen i la metodologia d’intervenció
 • Vivenciar els efectes de la intervenció multisensorial i snoezelen.

Continguts

 1. FONAMENTS NEUROLÒGICS
 2. PRÀCTICA VIVENCIAL:
  1. Pràctica seguretat
  2. Tacte
  3. Propiocepció
 3. VALORACIÓNSENSORIAL
  1. PRESENTACIÓ TEÒRICA
  2. VIDEO VALORACIÓ
 4. ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL GENERAL
 5. CONCEPTE SNOEZELEN
  1. SÖLUND /HARTENBERG
  2. SNOEZELEN 24 HORAS : VIDEO
  3. PRÀCTICA SEGURIZACIÓN
 6. METODOLOGIA SNOEZELEN:
  1. ANÀLISI SESSIÓ
  2. PRÀCTICA ACOMPANYAMENT
 7. PROGRAMACIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS A L’ESPAI SNOEZELEN
 8. OBJECTIUS SNOEZELEN:
  CASOS PRÁCTICS

MÒDUL 2: “DOEZELEN”, EL BENESTAR EMOCIONAL...

25 HORES: 20 HORES PRESENCIALS + 5 HORES TREBALL PRÀCTIC

Objectius

 • Entendre la importància del treball sensorial a nivell neurofisiològic: importància dels processos sinàptics.
 • Conèixer els efectes de l’estimulació sensorial en el funcionament neurològic en persones en situació de discapacitat intel·lectual, Alzheimer, demències i altres.
 • ACOMAPNYAMENT: el professional i el seu paper en l’acompanyament a la persona. BENESTAR EMOCIONAL.
 • ELS ENTORNS: font de benestar o causa de malestar…
 • Problemes de conducta: analitzar-los des de la “mirada sensorial i d’entorns adequats”. Anàlisis multimodal.
 • Conèixer a nivell teòric i pràctic la importància del llenguatge corporal en la intervenció multisensorial.
 • Observar diferents sessions d’intervenció snoezelen.
 • Conèixer eines d’avaluació de les capacitats i sensibilitats sensorials de la persona.

Continguts

 • SISTEMES SENSORIALS: Neurofisiologia – Materials
 • APLICACIÓ PRÀCTICA PER SENSORIS DE L’ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL
 • AVENÇOS EN LA INTERVENCIÓ EN UN ESPAI SNOEZELEN.
  • EXPERIÈNCIES EN DIFERENTS PAÏSOS.
  • DIFERENTS CAMPS D’APLICACIÓ
 • ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL
 • ANÀLISI PROBLEMES DE CONDUCTA
 • ETOLOGIA HUMANA: LA PERSONA QUE CONDUEIX LA SESSIÓ
 • IMPORTÀNCIA DE L’ACOMPANYAMENT
 • VIVÈNCIES PRÀCTIQUES EN ACOMPANYAMENT
 • PRÀCTIQUES D’ETOLOGIA HUMANA
 • COMUNICACIÓ A L’ESPAI SNOEZELEN
 • ELS ENTORNS
 • AVALUACIÓ
 • LA INTERVENCIÓ SNOEZELEN EN DIFERENTS PERSONES:
  • ATENCIÓ PRIMERENCA
  • DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
  • DEMÈNCIES I ALZHEIMER
  • DANY CEREBRAL
  • MALALTIA MENTAL

MÒDUL 3: SNOEZELEN: OFERIR EL BENESTAR A LA PERSONA A PARTIR DE L’ACOMPANYAMENT I ENTORN ADEQUAT

20 HORES. MÒDUL PRÀCTIC I DE SEGUIMENT DE CASOS

Requisits per a accedir al mòdul

Haver realitzat els Mòduls I i II i tenir la titulació que ho acrediti.

Finalitat de la formació

Reconèixer i validar al professional com a capacitat per a poder exercir una intervenció amb el reconeixement d’ISNA (International Snoezelen Association).

Organització del Mòdul

 • Cada alumne (màxim 20 persones), disposarà com a màxim de 30 minuts per a presentar un cas pràctic
  Per a l’examen final al tercer mòdul presencial cal presentar:
  • Una presentació: Cada professional ha de presentar un cas en què es mostri en un cas concret, la pràctica de tots els continguts teòrics i pràctics treballats  als Mòduls I i II.
 • Exposar amb una presentació: (15 minuts)
 • La informació bàsica de dades i anamnesi del cas.
 • Elaboració del perfil sensorial basat en el contingut del primer mòdul i l’avaluació del segon mòdul.
 • Elaborar el programa individual, d’intervenció seguint l’esquema :
  • Objectius de treball a partir de la sensorialitat que contribueixin a millorar el benestar emocional i en general la qualitat de vida de la persona en qüestió.
   • Recomanacions en activitats de la vida diària (snoezelen 24 hores)
   • Recomanacions quant a activitats en general
   • del primer mòdul.
   • Programa treball en una sessió snoezelen
   • Recomanacions quant a l’acompanyament que cal fer a la persona en general
 • Elaborar una reflexió personal de l’experiència i coneixement d’aquesta nova metodologia de treball  en el camp profesional de l’alumne
 • Elaborar un vídeo d’intervenció, en el que s’evidencii l’aplicació de la intervenció snoezelen. Mostrant també l’actitud i acompanyament del professional. Duració: 15-20 minuts.
 • Cada presentació disposarà d’una devolució individual per part de les formadores.

En aquest mòdul es faran també diferents vivències practiques.

CONDICIONS CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL

Certificació i Homologació per a Terapeutes Snoezelen.

Formació a professionals en Intervenció Multisensorial i Snoezelen.

×